Uważaj na podróbki

Często trafiają się styliści, którzy nieświadomie nabyli fałszywe nożyczki Kasho.
Aby nie zostać ofiarą podrabiania, prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej, dotyczącymi Zasad Zakupu nożyczek Kasho.


Zasady Zakupu Nożyczek Kasho

Pamiętaj, że oryginalne nożyczki Kasho dostępne są wyłącznie u naszych autoryzowanych dystrybutorów.
Zadzwoń lub napisz do nas, aby potwierdzić, że ten sprzedawca jest rzeczywiście autoryzowanym dystrybutorem Kasho.
Wszystkie nożyczki Kasho, które nie zostały zakupione od autoryzowanego dystrybutora, nie są objęte gwarancją Kasho i mogą być potencjalnie fałszywe lub używane.

Uważaj przy zakupie nożyczek Kasho z jakiegokolwiek innego źródła, ponieważ mogą one być kopią znacznie gorszej jakości.
Zwróć szczególną uwagę przy zakupie nożyczek Kasho poprzez Internet lub za pośrednictwem aukcji internetowych takich jak eBay lub Allegro, ponieważ nie możemy zagwarantować ich autentyczności i są one często fałszywe.

UWAGA

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Art. 24.
Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 - pobierz cały, ujednolicony tekst Ustawy Pobierz ujednolicony tekst ustawy

Jesteśmy zobowiązani, aby walczyć z podrabianiem towarów w imieniu wszystkich stylistów.

Jeżeli uważasz, że już ktoś sprzedał Ci parę fałszywych nożyczek Kasho, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 801-KASHO-1
CHOOSE SMART,  CHOOSE WELL,  CHOOSE KASHO